2013

2013 scuvra la Svizra ses pajais

Durant l’onn 2013 vegn la Svizra a scuvrir ses pajais. get-together organisescha ensemen cun partenaris differentas occurrenzas culturalas en tut la Svizra. Las differentas spartas sco art, musica, artisanadi tradiziunal, saut, gastronomia e litteratura rendan perceptibla la multifariadad. L'idea da basa è da betg mo purtar ina cultura d'ina regiun linguistica en in'autra, mabain da mobilisar e motivar la populaziun giuvna da sa mover en tut la Svizra e da scuvrir ses pajais. Co che quai succeda stat liber a mintga participant: a pe, cun velo, motorin u cun il tren.

"Vi da quest project ans plascha surtut che el vegn realisà da giuvenils per giuvenils. Cun questa midada da perspectiva sperain nus ch’i dettia era novas vias per la chapientscha vicendaivla. Perquai ans para quest project interessant e degn da vegnir sustegnì."

David Vitali, Uffizi federal da cultura