Archive

Page 1 of 1 1

Januar 01 - Oktober 27

4 entries found

Skatechange

13.07.2013 - 14.07.2013 - Genf

get-together & Teater da stad - stad da cultura Schaffhausen: Diner magique

18.07.2013

Sutgera litterara SPECIAL get-together

4.08.2013

Festa sin la Plazza federala

17.08.2013 16:00 - 22:00

Page 1 of 1 1

"Vi da quest project ans plascha surtut che el vegn realisà da giuvenils per giuvenils. Cun questa midada da perspectiva sperain nus ch’i dettia era novas vias per la chapientscha vicendaivla. Perquai ans para quest project interessant e degn da vegnir sustegnì."

David Vitali, Uffizi federal da cultura