Partenaris da project

get-together emprova da realisar pitschens e gronds projects cun ils partenaris. Quai pussibilitescha per l'ina da lavurar independentamain da las stagiuns sch'i sa dat ina chaschun interessanta e per l'autra pon las occurrenzas singulas vegnir nizzegiadas per render attent a la multifariadad culturala

"Vi da quest project ans plascha surtut che el vegn realisà da giuvenils per giuvenils. Cun questa midada da perspectiva sperain nus ch’i dettia era novas vias per la chapientscha vicendaivla. Perquai ans para quest project interessant e degn da vegnir sustegnì."

David Vitali, Uffizi federal da cultura