Rapstübli

Il studio da registraziun mobil „Rapstübli“ (stiva da rap) va per get-together sin turnea per la Svizra enturn. En tut las regiuns linguisticas va el en tschertga da giuvens talents da hip hop per manar quels tar il event da get- together sin la Plazza federala. Da mintga regiun linguistica vegn alura tschernì in victur, che guadagna ina fin d’emna preparativa cun rappers professiunals per la represchentaziun finala. Sin dumonda datti dapli infurmaziuns.

"Vi da quest project ans plascha surtut che el vegn realisà da giuvenils per giuvenils. Cun questa midada da perspectiva sperain nus ch’i dettia era novas vias per la chapientscha vicendaivla. Perquai ans para quest project interessant e degn da vegnir sustegnì."

David Vitali, Uffizi federal da cultura